ГАРАНЦИЯ

Всяка кухненска мивка се подлага на стриктен контрол през различните етапи на производството, поради което можем да твърдим, че случаите, при които потребителят използва гаранцията, са минимални. Одобрено от системата за качество ISO 9001.

Poalgi предлага пет години гаранция за продуктите Roc-Glas и Roc-Stone при спазване на следните условия: Гаранцията поражда действие от датата на придобиване на продукта от страна на потребителя.
През този период Poalgi се задължава да поправи каквато и да е неизправност в резултат на производството, счупвания поради температурни промени и неизправност на материала. Гаранцията не включва счупванията в резултат на силен сблъсък и повреда на материала в резултат на неправомерна употреба, неправилен монтаж, неоторизиран ремонт, употреба на корозивни продукти и др.

Poalgi се задължава да поправи или замени продукта чрез магазина, от който е бил закупен (никога не се практикува връщане на парични суми) при условие, че се представи удостоверителен документ за извършената покупка заедно с гаранционния документ, който следва да е надлежно попълнен. След като тези документи се анализират от техническия отдел, за да се установи дали рекламацията отговаря на условията, които гаранцията обхваща, тя се допуска при необходимост.