ПОКРИТИЕ

Анти бактериалното покритие, което идва с всички мивки Poalgi, е концепция на Nanobiomatters corporation наречено Bactiblock ®.

То е добавка към суровия материал на мивките Polagi, базирано на среброто, което има много силно анти микробно действие по естествен път.

Добавката предотвратява растежа на бактерии, плесени, гъбички и други микроорганизми. Bactiblock ® също така е мощно средство срещу миризми и петна.

Тази технология не позволява развитието на бактерии в 98% от случаите, за да поддържате чиста и здравословна кухня